Výroční zpráva 2018

SEZNAM PETIC DORUČENÝCH NA ÚMČ P5 – 2018 – RMČ dne 20. 2. 2019

č. us. RMČ/7/159/2019

č. PETICE doručeno dne odesláno schváleno usnesením a odesláno dne
1 Radlická radiála 07.02.2018 STA RMČ/7/254/2018 z 21.2.2018, odesláno dne 21.2.2018
2 TCP – vybudování kvalitního sídla 03.09.2018 OMI RMČ/1/25/2019 z 9.1.2019, ZMČ/2/22/2019 z 29.1.2019, odesláno dne 12.2.2019
3 Zamezení přístupu do parku Mrázovka (napadení od psů) 31.10.2018 OLEG RMČ/2/1538/2018 z 21.11.2018, odesláno dne 29.11.2018
4 Prodloužení autobusové linky č. 137 Knížecí-Waltrovka 05.12.2018 radní Ing. J. Panenka RMČ/4/110/2019 z 30.1.2019, odesláno  dne 31.1.2019