Výroční zpráva 2017

  SEZNAM PETIC DORUČENÝCH NA ÚMČ P5 – 2017 schválených usn.č. 7/220/2018
č. PETICE  doručeno dne odesláno odesláno dne a schváleno usnesením
1 TC Žvahov 12.09.2016 STA odesláno dne  5.1.2017, schváleno usn. č.44//2017, ze dne 18.1.2017
2 hokejová hala na Barrandově 16.12017 STA odesláno dne 18.1.2017 , schváleno usn. č. 2/69/2017, ze dne 18.1.2017
3 uzavřené jednání výborů 17.05.2017 STA odesláno dne 8.6.2017, schváleno usn. č. 26/43/2017, ze dne 7.6.2017
4 dětské hřiště Barrandov 02.06.2017 STA odesláno dne schváleno usn ZMČ č. 19/36/2017, ze dne 20.6.2017
5 zóny placeného stání Homolka 13.06.2017 STA odesláno dne 11.7.2017,postoupeno MHMP
6 plácek v Prokopském údolí 19.09.2017 STA odesláno dne    19.7.2017, schváleno usn. č. 30/895/2017, ze dne 19.7.2017
7 ÚP – Nad Mrázovkou 18.07.2017 STA odesláno dne 16.8.2017, schváleno usn.32/1044/2017 ze dne 16.8.2017
8 ochrana parku Na Pláni 31.07.2017 STA odesláno dne 20.9.2017, schváleno us. ZMČ 20/30/2017 ze dne 19.9.2017
9 zahrádkářská osada Barrandov 27.09.2017 STA odesláno dne 3.11.2017, schváleno us. 41/1435/2017 ze dne 1.11.2017
10 umístění staveb ul. Lučištníků a Kutvirtova  13.10.2017 STA odesláno dne 3.12.2017, schváleno us. 47/1585/2017 ze dne 29.11.2017
11 zřízení cesty u domu SVJ Plzeňská 947-951 02.10.2017 MHMP (kopie ÚMČ P5)