Výběrové šetření ČSÚ – Životní podmínky 2024

07/02/2024

Od 3. února 2024 do 23. června 2024 proběhne každoroční šetření o životních podmínkách domácností v ČR.

Cílem je:

  • získat údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel
  • data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby

Výběrového šetření se účastní obyvatelé 34 evropských zemí; z Česka přes 11 tisíc domácností, vybraných počítačem a všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Jde o nesmírně důležitou akci, která pomůže nám všem, protože takto získaná data, nelze zjistit žádným jiným způsobem. Každoroční výběrové šetření – „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC), v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. pořádá ČSÚ. Ve všech fázích zpracování šetření se přísně dodržují pravidla GDPR, data jsou anonymní a chráněna.

Akci prakticky zajišťují terénní pracovníci, kteří se prokáží průkazem tazatele a současně zaměstnance ČSÚ.

Podrobnosti jsou k dispozici na MČ Praha 5 a na Krajské správě ČSÚ v hl. m. Praze.

Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Koleňáková, tel. 731 439 253

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě