Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Vážení voliči, dne 15. 4. 2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. Termín 1. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky je 2.10 – 3. 10.2020 a termín případného 2. kola bude 9.10 – 10.10.2020. Volby do Senátu budou probíhat pouze na území České republiky a jen v některých obvodech. Území Městské části Praha 5 spadá do volebního obvodu č. 21, ve kterém volby do Senátu Parlamentu České republiky budou probíhat a ÚMČ Praha 5 bude registračním úřadem pro volební obvod č. 21 ve volbách do Senátu.

Volby v městské části Praha 5 budou probíhat v 79 okrscích. Katastrální území Malá Strana spadá pod volební obvod č. 27, což znamená, že okrsek 5001 – 5002 bude volit kandidáty zmíněného volebního obvodu č. 27.  Volební místnosti a jejich adresy budou k dispozici na www.praha5.cz.

Pokud máte zájem stát se členem okrskové volební komise, svou žádost můžete podávat na níže uvedené adrese:

Úřad městské části Praha 5

Odbor matrik a státního občanství

Oddělení správy matrik a státního občanství

Štefánikova 13,15, 1. patro, Praha 5

 

Úřední dny: 

pondělí, středa   8.00 – 17.30 hod.

Využijte prosím vyvolávací systém, odeberte pořadové číslo z políčka “VOLBY” a vyčkejte na jeho vyvolání.

Pověřené osoby k přijímaní žádostí:

Žádost o členství v okrskové volební komisi najdete na webu www.praha5.cz nebo získáte osobně u pověřených osob.

I ve volbách do Senátu máte možnost požádat o voličský průkaz a to ode dne vyhlášení voleb. Pokud nemáte v plánu volit ve svém volebním okrsku dle místa trvalého bydliště, s voličským průkazem můžete volit v jakémkoliv okrsku volebního obvodu č. 21 (Praha 5, Praha 13, Praha – Řeporyje). Žádost můžete vyřídit osobně do 30. 9. 2020 do 16:00 hodin nebo zaslat poštou s vaším úředně ověřeným podpisem, další možností je prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 25. 9. 2020.

Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu u zastupitelského nebo konzulárního úřadu České republiky v cizině a nebydlí na území České republiky, si může požádat u výše zmíněných úřadů o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem poté může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Podrobnější informace o voličských průkazech i se žádostí najdete na www.praha5.cz pod kolonkou VOLBY.

Pokud Vás zajímají další informace či máte nějaký dotaz, nebojte se na nás obrátit na linkách:

Průběžně budeme vkládat další informace týkající se voleb do Senátu Parlamentu České republiky na webové stránky úřadu, úřední desku a také článek o volbách bude v časopise Pětka.

Mgr. Antonín Kufa, MBA, vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě