Vláda schválila rozšíření záručního programu pro firmy. Stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce.

Vláda schválila také návrh na vytvoření mimořádného dotačního titulu pro dětské skupiny pro rok 2021. K dispozici bude až 74,2 milionu korun a provozovatelé dětských skupin, kteří přišli kvůli epidemii o značnou část příjmů, budou moci požádat o dotaci na příspěvek na hrazení nájmů a na kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií covid-19.

Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena.

Přesné znění veškerých aktuálních nařízení vlády naleznete v přílohách.

Přílohy ke stažení