Vláda projednala několik dílčích změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

Hlavní změny se týkají školství. Od 21. dubna bude povolena činnost dětských skupin v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. V ostatních regionech bude povolena jen pro děti, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo pro poskytování služby péče o dítě rodičům vybraných profesí a zaměstnavatelů.

Rovněž od 21. dubna bude upřesněno opatření nařizující nošení ochrany dýchacích cest tak, že účastníci přijímacích zkoušek na střední školy budou moci místo respirátoru použít i zdravotnickou roušku či obdobný certifikovaný ochranný prostředek.

Celé znění vládních nařízení naleznete v přílohách a na webu https://covid.gov.cz/.

Přílohy ke stažení