Vláda mění krizová opatření týkající vzdělávacích akcí, zkoušek a kongresů

09/02/2021

Vláda s účinností od dnešní půlnoci změnila krizové opatření, které se týká pořádání kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě. Nově vláda upravila textaci výjimek pro pořádání výše zmíněných akcí. Výjimku mají praktické výuky a praxe nutné k výkonu zdravotnického povolání, vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů, autoškoly a vzdělávací akce pro pracovníky v sociálních službách.

přidané výjimky:

  • v bodu i) a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • a úpravu výjimek v bodu v) „kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,“

Pro všechny podobné akce nadále platí zákaz přítomnosti více než deseti osob s maximální účastí tří osob z řad veřejnosti, pokud je zkouška podle právního předpisu veřejná. V motorovém vozidle pro účely odborné zkoušky se zakazuje přítomnost bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Celé znění usnesení vlády ČR o změně krizového opatření viz. Příloha.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě