Vláda k 18. listopadu upravuje epidemiologická nařízení

Vláda ČR rozhodla s účinností od 18. listopadu 2020 o změně některých opatření určených k omezení šíření koronaviru tak, aby byla v souladu s nově zavedeným protiepidemiologickým systém (PES), přesněji jeho pátým stupněm.

Nově zavedená nařízení

  • Upravuje se maximální počet lidí, kteří se mohou účastnit bohoslužeb, pohřbů a svateb. Nově se těchto akcí může zúčastnit maximálně 15 osob
  • Prodlužuje se prodejní doba do 21 hodin s tím, že v obchodě bude 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy.
  • Od 18. do 20. listopadu budou moci do škol a školních družin docházet k prezenční výuce, za přísných protiepidemických opatření, žáci 1. a 2. tříd.
  • Nově se zavádí možnost individuálních konzultací na základních a středních školách.

Ministerstvo zdravotnictví upravuje následujícím způsobem nařízení o nošení ochranných prostředků dýchacích cest:

Všem osobám se s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj
  • v prostředcích veřejné dopravy
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Přílohy ke stažení