Vítání občánků

Vážení rodiče, obřady vítání občánků byly v minulém roce opakovaně rušeny v důsledku pandemické situace. Na tradici jsme po dlouhé době s potěšením navázali a nové občánky městské části Praha 5 opět přivítali, tentokrát trochu jiným způsobem. Slavnostní setkání v neformální podobě proběhla dne 7. a 9. 9. 2021 v zahradě Kinských pod záštitou paní starostky Mgr. Renáty Zajíčkové. Setkání byla určena dětem, na které dopadla mimořádná opatření a přišly o slavnostní akt, a dále dětem narozeným v lednu a únoru 2021.

 

Vítání občánků již připravujeme standardním způsobem v obřadní síni městské části Praha 5, Stroupežnického čp. 10. Podzimní série obřadů je zahájena dnem 30. 9. 2021 a týká se dětí narozených přibližně v rozmezí od března 2021 do srpna 2021. Děti obdrží pozvánky na konkrétní den a hodiny, odesílány jsou postupně (adresovány jménem a příjmením občánka do místa platného trvalého pobytu).

 

Dovolujeme si upozornit rodiče, že aktuálně platné mimořádné opatření povoluje účast na dané akci pouze osobě (s výjimkou děti), která doloží doklad o negativním výsledku testu, očkování nebo prodělání nemoci a v celém průběhu akce bude mít dýchací cesty zakryty ochranným prostředkem. Obřady jsou a v budoucnu budou podmíněny aktuální epidemiologickou situací, o případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím našich internetových stránek. Zrušená vítání občánků nebude možné z organizačně provozních důvodů v budoucnu nahradit.

 

Děkujeme za pochopení.

Vítání občánků

Společné neformální setkání rodičů a starostky Renáty Zajíčkové v Kinského zahradě 9:00 – 12:00 před Národopisným muzeem.

Prosíme Vás o dodržování všech platných protiepidemických opatření. Děkujeme.