Více peněz na investice. Praha 5 ušetří na provozu úřadu téměř 80 milionů korun

30/06/2021

Nový radní pro finance Jan Kavalírek (TOP 09) připravil nejvýznamnější provozní úsporu v rozpočtu za posledních deset let. Ta již byla schválena červnovou Radou – pro rok 2022 budou provozní výdaje úřadu městské části nižší o 10%, což znamená úsporu v rozpočtu téměř 80 mil Kč.

 

Úspory se budou týkat zejména provozních výdajů samotného úřadu. Úřad sníží výdaje na provoz kanceláří, nejrůznější druhy poradenství, doprovodné externí služby, ale i na vlastní sebeprezentaci. Revizí prochází i plnění dlouhodobých rámcových smluv či podpora některých zbytných akcí. Opatření obsahuje i zrušení dvanácti pracovních pozic. Úspory se dotknou všech odborů úřadu, ale nebudou mít vliv na servis poskytovaný radnicí pro občany.

 

„V uplynulých třech měsících jsem absolvoval individuální jednání se všemi odbory o jejich rozpočtu. Na nich jsme velmi detailně analyzovali jejich provozní výdaje. Procházeli jsme položku po položce a hledali prostor pro možné úspory, přičemž vždy jsme byli vedeni tím, aby však nedošlo k žádnému omezení kvality služeb úřadu,“ uvádí radní Kavalírek, a dodává:

Snižování rozpočtu nebylo jednoduché, a o to více děkuji všem kolegům za podporu.  Snížení provozních výdajů je nezbytné k tomu, abychom zlepšili naše hospodaření a měli zdroje na rozvojové investice, jako například do škol, infrastruktury, výstavby domů pro seniory, ale i pro další rozvoj našich parků, sportovních areálů a zlepšení bezpečnosti“.

 

Kromě úspor na výdajové stránce se radnice rozhodla lépe hospodařit i se svými volnými finančními zdroji, které má na běžných účtech, a chránit tak jejich reálnou hodnotu proti inflaci. Opatření bylo v červnu schváleno zastupitelstvem. Prostředky budou svěřeny Komerční bance, aby je spravovala a nakoupila za ně české státní dluhopisy.

 

Co si máme pod lepším zhodnocením peněz představit?

 

Městská část má v současné době na účtech přibližně 1,8 miliardy korun a s ohledem na aktuální vysokou inflaci však tyto prostředky ztrácí na reálné hodnotě. Cílem mnou navrženého opatření proto je, abychom uchovali jejich reálnou hodnotu a ochránili ji před inflací.

 

Jak?

 

Část peněz, bavíme se o 650 milionech, vložíme na spořicí účty s lepší úrokovou mírou. Současně 400 mil Kč svěřujeme profesionálnímu správci portfolia, aby je investoval. Celkově by nám toto opatření mělo přinést do rozpočtu očekávaný roční výnos ve výši 6,1 mil Kč.

 

Investování ovšem není nikdy bez rizika a z minulosti známe případy, kdy samospráva o svěřené peníze přišla.

 

Tyto případy jsem pečlivě studoval, nicméně většinou se jednalo o podvody nebo spekulativní rizikové investice. My jsme zvolili zcela profesionální přístup, inspirovaná úspěšnými městskými částmi, které takto se svými prostředky již dlouhodobě hospodaří.

O naše peníze se bude starat Komerční banka ve spolupráci s největším evropským asset managerem společností Amundi. Zvolená strategie je pak velmi konzervativní, 95 % portfolia bude uloženo v českých státních dluhopisech. S přípravou tohoto projektu jsme si dali skutečně velmi záležet. Tři měsíce jsem jej intenzivně projednával, abychom našli shodu. O tom svědčí i hlasování zastupitelstva, které vyjádřilo tomuto projektu téměř stoprocentní podporu – pro hlasovala koalice i opozice.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě