Vernisáž výstavy kreseb a grafik DANIELA VERNERA “PRAŽSKÁ MOZAIKA”

Ve čtvrtek 10. října 2019 od 18 hodin můžete navštívit ve Winternitzově vile vernisáž výstavy, která představuje kresby a grafiky Dana Vernera.

Bydlištěm i inspirací mu je Praha, pro níž je typická dlažba z kamenné mozaiky. Podobnou mozaikou je i výstava, která pokrývá několik let, během nichž autor dospěl k osobitému rukopisu, několik výtvarných technik, které rád používá a snaží se v nich zdokonalovat, a řadu spolu nesouvisejících motivů, které se vynořují při procházkách městem nebo i při úplně jiných příležitostech.

Výstava bude k vidění 13. 10. – 31. 12. 2019, neděle – středa 12:00 – 18:00.