Veřejná prezentace studie “Motolské údolí”

09/01/2018

Finální podobu studie 1. fáze studie Motolského údolí: „Plzeňská – Vrchlického, proměna ulic Motolského údolí“ v pondělí 22. ledna 2018 veřejnosti představí autorský tým Atelieru A69.

Představeno bude zapracování připomínek do konceptu a výsledná podoba této podnětné studie, která řeší vizi celkové proměny území.

Studie vyhledává skrytý potenciál a nabízí záměry k řešení v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Komplexně řeší urbanistický rozvoj lokality, co se týká stavebního rozvoje, vybavenosti, dopravního řešení i přírodních a rekreačních hodnot území.

Prezentace proběhne od 17 do 19 hodin v Centru architektury a městského plánovaní (CAMP) na Institutu plánování a rozvoje (IPR), Vyšehradská 57, Praha 2.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě