Vedení Pětky plánuje centralizovaný nákup plynu a energie

06/03/2023

Rada městské části Praha 5 schválila záměr na centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie pro městskou část a zřízené příspěvkové organizace na komoditním trhu za spotové ceny na rok 2023.

V současné době je nákup plynu a elektrické energie decentralizovaný a je řešený samostatně jednotlivými odbory, správními firmami nebo příspěvkovými organizacemi pro jimi spravovaný majetek. Decentralizované dodavatelské smlouvy neumožňují při nákupu energií dosáhnout množstevních slev z cen silové elektřiny či zemního plynu.

 

Centralizací nákupu energií městská část dosáhne na výhodnější ceny silové elektřiny a plynu, které mohou neutralizovat avizované zvyšování cen energií nebo také dosáhnout na nižší ceny.

 

„Koncem února jsme vypověděli smlouvy pro více než sto odběrných míst MČ Prahy 5. V březnu jich vypovíme ještě asi sto padesát. Díky centralizaci a přechodu na spotové ceny očekáváme úsporu v řádech miliónů korun ještě v tomto roce,“ říká starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik (PRAHA 5 SOBĚ). 

 

Nákup energií na principu SPOT+X zavazuje dodavatele energií a plynu účtovat cenu za zúčtované období do maximální výše zastropovaných cen. Mechanismus je pro zákazníky výhodný tím, že umožňuje docílit i nižší ceny, než je stanovený strop, pokud dojde v průběhu roku 2023 k udržení cen na stejné úrovni, jako dosud.

 

Praha 5 se nákupem za spotové ceny aktuálně nevystavuje riziku, neboť po dobu platnosti cenového stropu nemůže za energie platit více než je tento tržní strop.

 

Pro městskou část nákup dodávek na komoditní burze zároveň naplňuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Důležité také je, aby zadavatel využíval základní výhodu, kterou mu nákup na komoditní burze nabízí a nákup dodávek energií operativně uskutečňoval podle toho, jak se ceny dodávek v čase na komoditní burze vyvíjejí.

 

„Naše městská část zároveň pracuje na několika projektech, které nám umožní snížit energetickou náročnost našich objektů. Posuzujeme také vhodnost osazení obnovitelných zdrojů na střechy našich budov,“ říká starosta Pašmik.

 

Pro městskou část nákup dodávek na komoditní burze zároveň naplňuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Důležité také je, aby zadavatel využíval základní výhodu, kterou mu nákup na komoditní burze nabízí a nákup dodávek energií operativně uskutečňoval podle toho, jak se ceny dodávek v čase na komoditní burze vyvíjejí.

 

„Naše městská část zároveň pracuje na několika projektech, které nám umožní snížit energetickou náročnost našich objektů. Posuzujeme také vhodnost osazení obnovitelných zdrojů na střechy našich budov,“ říká starosta Pašmik.

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě