Procházky a přednášky oživí květen na Pětce

23/05/2023

Jakou roli hrála v minulosti pro obyvatele dnešní páté městské části voda? Kdy se začal Smíchov měnit z malé obce v pulzující městskou část? Jak vnímali rozvoj města naši předkové? To a mnoho dalšího vysvětlí série procházek a přednášek, které se v průběhu května konají na Pětce.

 

Zlíchovská procházka

Další z historických vycházek nás zavede do vísky, které už od středověku dominuje kostelík tyčící se na skále nad řekou Vltavou. Vyprávět si budeme o pradávných dobách, o rytířích, o Tovaryšstvu Ježíšovu nebo o podnikatelských rodinách Hergetů a Inwaldů. Milovníci historie, umění, ale také archeologie a krásných přírodních scenerií se mají na co těšit. PS: V průběhu procházky zazní jedna slavná písnička.

Termín: 18. května od 15.00 do 17.00

Místo srazu: u tramvajové zastávky Zlíchov směr Anděl

Cena: 100 Kč

Heslo: Zlíchov

 

Srdcem Smíchova

Procházka účastníky seznámí s proměnou Smíchova, při které se z poklidné vísky plné vinic, zahrad a barokních letohrádků stalo pulzující moderní město. Připomeneme si některé slavné osobnosti spojené s touto proměnou. A bude-li nám štěstí přát, spatříme rovněž interiéry dvou smíchovských památek, stejně jako jedinečné umělecké dílo dnes zapomenutého malíře. Těšit se můžete na „mafiánský“ příběh z 90. let.

Termín: 8. června od 15.00 do 17.00

Místo srazu: u kašny v Dienzenhoferových sadech

Cena: 100 Kč

Heslo: srdce

 

Příběhy náměstí 14. října

Na náměstí 14. října a v blízkém okolí vás tentokrát zasvětíme do urbanistických představ našich předků a přiblížíme si lidské příběhy ukryté v památkách, v ulicích nebo ve zdejších obytných domech. Tyto příběhy nás zavedou až do doby 17. století, kdy se na Smíchově usazovali mocní aristokraté. Povídat si budeme i o událostech z dob protektorátu, normalizace nebo polistopadové éry.

Termín: 22. června od 15.00 do 17.00

Místo srazu: před kostelem sv. Václava na Smíchově

Cena: 100 Kč

Heslo: 14. říjen

 

PŘEDNÁŠKY

Člověk a vodní živel napříč staletími

Členité území páté městské části, kde nalezneme jak prostorné roviny, tak příkré svahy kopců, je doslova protkáno potoky, jejichž koryta se linou údolími, aby nakonec tyto říčky a potoky splynuly s vltavským veletokem. Vodní živel sehrával pro zdejší lidské osídlení důležitou roli už od nepaměti. Současně skýtal i celou řadu rizik. My se v rámci této přednášky zaměříme právě na vztah místního obyvatelstva k vodnímu živlu napříč dějinami, tedy od pravěku až po současnost.

Termín: 17. května od 17.00 do 18.30

Místo setkání: Přednáška se uskuteční v pobočce centra Elpida v ulici Na Bělidle 252/34.

Cena: 100 Kč

Heslo: živel

 

Od barokních letohrádků k průmyslovému městu

Na přednášce si přiblížíme dynamické proměny, které Smíchov zasáhly v devatenáctém století. A které malou obec, krčící se za Újezdskou branou, proměnily v moderní průmyslové město. Povídat si budeme o územním rozvoji Smíchova, o politické, hospodářské i kulturní stránce jeho neobyčejné transformace. Ledacos si řekneme také o proměnách každodenního života místních obyvatel v takzvaném „dlouhém století“ nebo o tom, jak si mysleli, že jsou váženými měšťany, i když vše bylo trochu jinak.

Termín: 7. června od 17.00 do 18.30

Místo setkání: Přednáška se uskuteční v pobočce centra Elpida v ulici Na Bělidle 252/34.

Cena: 100 Kč

Heslo: měšťané

 

 

Z Rudolfinské éry do časů temna

Přednáška přibližuje společenské a urbanistické proměny Smíchova a okolních obcí v 16. a 17. století. Představí významné, ale i méně známé historické postavy, které jsou spojeny s dějinami území dnešní páté městské části. Seznámíte se s politickým kontextem a s následky převratných událostí, jako byly vpád Pasovských nebo bělohorská bitva. A provedeme vás i každodenním životem člověka v období raného novověku – ať už byl poddaným, významným aristokratem, nebo měšťanem.

Termín: 21. června od 17.00 do 18.30

Místo setkání: Přednáška se uskuteční v pobočce centra Elpida v ulici Na Bělidle 252/34.

Cena: 100 Kč

Heslo: Rudolf

 

Pro omezený počet míst je povinná rezervace na mailové adrese mistnidejiny@gmail.com, případně formou sms na čísle 604 150 291. Uveďte prosím své jméno, příjmení, heslo přednášky/procházky a telefonní kontakt na vás, abychom vás v případě zrušení akce mohli informovat.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě