Uznávání neplatných občanských průkazů a cestovních dokladů v době nouzového stavu

Vážení občané,

v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, Ministerstvo vnitra ČR doporučuje k prokázání totožnosti při podání žádosti o nový osobní doklad uznávat neplatné občanské průkazy a cestovní doklady, u nichž skončila doba platnosti do 28. února 2021.

Na základě výše uvedeného stanoviska odbor osobních dokladů, evidence a voleb MČ Praha 5 (dále jen ODE) toto stanovisko akceptuje s podmínkou, že se jedná o neplatný doklad s prošlou platností v době od 1. října 2020 – 28. února 2021.

Při případném projednání tohoto přestupku na úseku občanských průkazů a nesplnění povinnosti požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě stanovené zákonem o občanských průkazech, bude upuštěno od jeho projednání a občan nebude sankcionován.

Děkujeme za vstřícnost, Váš ÚMČ Praha 5