Uzavírka v ul. Zborovské

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 07.05.2018 do cca 06.06.2018 bude v ul. Zborovské, v úseku mezi ul. Matoušova a Lidická probíhat oprava povrchu vozovky. Oprava bude probíhat ve 4 etapách s tím, že délka jednotlivých etap je 5-7 dnů (dle postupu výstavby):

1)      I. etapa, úsek Diensenhoferovy sady až Pecháčkova, kdy bude uzavřena komunikace Lesnická (slepá) a nebude tedy umožněno spojení Janáčkovo nábřeží – Preslova.

2)      II. etapa, úsek Matoušova – nám. 14. října, kdy bude uzavřena komunikace nám. 14. října u Národního domu (slepá) a nebude tedy umožněno spojení Janáčkovo nábřeží – Preslova. Vjezd do uzavřené oblasti bude zobousměrněnou komunikací Preslova od ul. Matoušova.

3)      III. etapa, úsek Lesnická – Lidická, kdy bude uzavřena komunikace Pecháčkova (slepá).

4)      IV. etapa, úsek nám. 14. října – Lidická, kdy bude uzavřena komunikace nám. 14. října u úřadu MČ P5 (slepá) vjezd a  výjezd do této oblasti bude umožněn zobousměrněnou komunikací Preslova od ul. Lidická.

 

Tuto informaci odbor dopravy podává, ačkoliv není orgánem, který opravu povoluje, tím je Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravních agend.