Uzavírka lávek Železničního mostu

Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 sděluje po prověření u vlastníka komunikace, že z důvodu havarijního stavebně technického stavu lávek Železničního mostu, došlo k jejich uzavření.

Dle sdělení jejich správce by mohlo dojít ke znovuotevření alespoň jedné této lávky (na straně blíže k Vyšehradu) ke konci příštího týdne, přičemž lávka na druhé straně Železničního mostu bude uzavřena po delší dobu, neboť je v podstatně horším stavu.