Uzavírka komunikace Wassermannova

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 14.11.2017 do 08.12.2017 bude etapovitě prováděna oprava povrchu vozovky komunikace Wassermannova v úseku od konečné autobusové stanice PID č. 170 Pražská čtvrť po ul. K Barrandovu.

S ohledem na zajištění nezbytné dopravní obslužnosti území byla zvolena varianta umožňující jednosměrnou organizaci dopravy (směr k ul. K Barrandovu) tak, aby zejména v ranních špičkách byl zlepšen výjezd vozidel ze sídliště Barrandov a umožněna dostupnost areálu aquaparku.