Uzavírka komunikace Kořenského

Sdělení občanům:

Odbor dopravy ÚMČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 01.07.2018 do 31.08.2018 bude probíhat oprava komunikace Kořenského.

Zcela uzavřena bude komunikace Kořenského (v úseku Preslova – Zborovská) v období od 25.07.2018 do 31.08.2018.

 

Objízdná trasa je vedena ulicí Arbesovo náměstí – Malátova – Zborovská.