Uzavírka komunikace Bieblova

Sdělení občanům:

Odbor dopravy Ú MČ P5 sděluje občanům, že v termínu od 14.05.2018 do 24.06.2018 bude uzavřena komunikace Bieblova. Uzavírka bude probíhat ve třech etapách:

 

1)      I. Etapa bude v termínu od 14.05.2018 do 20.05.2018, ul. Bieblova bude zcela uzavřena, a to v úseku křižovatky ul. Na Skalce x ul. Bieblova.

 

 

 

2)      II. Etapa bude v termínu od 21.05.2018 do 27.05. 2018, ul. Bieblova bude zcela uzavřena v úseku ul. Radlická – ul. Na Skalce.

 

 

 

3)      III. Etapa bude v termínu od 28.05.2018 do 24.06.2018, ul. Bieblova bude zcela uzavřena v úseku ul. U Santošky – ul. Na Skalce.

 

 

 

Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. Objízdná trasa je vedena ul. U Santošky, ul. Ostrovského a ul. Radlická (obousměrně) s tím, že současně bude upraven signální plán světelně řízené křižovatky na této objízdné trase – Radlická x Ostrovského.

 

Děkujeme Vám za pochopení.