Úspěch Prahy 5 v místní Agendě 21

05/01/2022

Zapojování veřejnosti, strategické řízení, rozvoj města a budování místního partnerství. To je jenom krátký výčet, jak se dá podle pravidel místní Agendy 21 (MA 21) zlepšit kvalita veřejné správy. A radnici Prahy 5 se to úspěšně daří. Městské části se totiž podařilo koncem roku 2021 posunout na třetí pozici, tedy z kategorie D na C.

 

Mezi důležité podmínky pro postup z »Déčka« do vyššího »Céčka«, je podle kritérií potřeba uspořádat několik osvětových kampaní a veřejných setkání, mít aktuální informace na webových stránkách a mít také schválenou finanční podporu aktivit MA21. „Všechno toto plníme. Pětka se k místní Agendě 21 přihlásila už před necelými šesti lety. V posledních dvou letech, kdy to opravdu rozjíždíme, se nám ale daří úspěšně posouvat a plnit daná hodnotící kritéria,“ říká starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) s tím, že pro naplňování MA21 je potřeba také aktivně komunikovat s obyvateli, podnikateli a neziskovým sektorem. „Od října na naší radnici také oficiálně funguje poradní orgán rady, a to Komise pro místní Agendu a udržitelný rozvoj. Členy komise jsou nejenom politici, ale i zástupci úřadu a veřejnosti,“ dodává Zajíčková.

 

A co to MA21 je? Jedná se o oficiální metodu zvyšování kvality veřejné správy, která je založena na principech otevřenosti, transparentnosti a zodpovídání se veřejnosti. Je efektivní a umožňuje občanům se zúčastnit procesu rozhodování a plánování. Je založena na partnerství s ostatními subjekty na daném území. Nástrojem pro měření a hodnocení místní Agendy 21 je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do pěti kategorií – od nejnižší kategorie „zájemci“, přes kategorii D, C, B až k nejvyšší kategorii A.

 

Jedním z velkých přínosů místní Agendy 21 je také, že vznikl komplexní dokument Strategie rozvoje 2030+. „Jedná se o dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který vychází z již dostupných analýz a dokumentů, dále z demografické studie i dotazníkového šetření potřeb našich obyvatel,“ říká starostka pátého obvodu. A získávání zpětné vazby od obyvatel stále probíhá. „Od prosince mohou obyvatelé v tzv. Pocitové mapě označovat místa v naší městské části, která se jim líbí a kde to mají rádi. Vyznačit tam lze i místa, která se jim naopak nelíbí a kde by bylo možné například něco zlepšit,“ vysvětluje Renáta Zajíčková a vyzývá, aby každý navštívil Geoportál Prahy 5. Jeho prostřednictvím totiž probíhá sběr pocitů, a to až do konce dubna 2022.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě