Úřad MČ Praha 5 vyhověl náročnému auditu

03/09/2008

Firma TÜV Slovakia provedla audit Úřadu MČ Praha 5 potvrzující splnění přísné normy ČSN EN ISO 9001:2000. Norma garantuje kvalitu v oboru managementu státní správy. Audit proběhl 20.6. 2008 se zjištěním, že Úřad MČ Praha 5 udržuje funkční systém managementu jakosti ve všech ohledech a splňuje přísné požadavky normy ISO. Zavedl a používá systém managementu jakosti v oboru „Výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy – výkon samostatné působnosti“.

„Audit je pro nás signálem, že naše snaha o kvalitu služeb poskytovaných občanům má své výsledky. MÚ Praha 5 funguje velmi efektivně, což se pozitivně odráží na reakcích našich občanů. Audit tuto skutečnost potvrdil,“ říká starosta Prahy 5 Milan Jančík.

Na základě normy ISO jsou také přijímány cíle kvality. Aktuální cíle kvality, které byly pro Úřad městské části Praha 5 vyhlášeny, se soustředí především na rozšíření poskytovaných služeb občanům službou Czech POINT a zvyšování kvality komunikace a poskytování služeb seniorům MČ Praha 5.

Probíhá také hodnocení spokojenosti zákazníků, tedy občanů MČ Praha 5. Hodnocení probíhá průběžně na základě vývoje počtu jejich podnětů a stížností. Zpětná vazba od občanů naší městské části funguje jako účinný nástroj při kontinuálním zlepšování naší efektivity.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě