Úřad MČ Praha 5 spolupracuje s Policií ČR

06/06/2007

„Jsme přesvědčeni, že činnost Agentury Praha 5 je vůči městské části v pořádku. Agentura plní své povinnosti a převedla po započtení pohledávek dle smlouvy finanční prostředky na účet městské části ,“ říká předseda Bytového výboru ZMČ Praha 5 Jan Matoušek, který je odpovědný zástupce MČ Praha 5 za Agenturu Praha 5 a.s., vůči Zastupitelstvu MČ Praha 5.

Samotná činnost Policie ČR probíhá na korektní a profesionální bázi. Městská část prošetření vítá, protože je přesvědčena, že činnost agentury je v pořádku. (Pozn. v březnu bylo schváleno již druhé vzájemné započtení pohledávek, včetně následné úhrady finančních prostředků, které schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 – Celkem přišlo z titulu postoupených pohledávek na účet městské části dosud 17,6 milionu korun.).

Starosta svým vstupem do problematiky kolem Agentury Praha 5 vyjádřil nespokojenost s tempem možných změn, postupů, průtahů a zmatků.

Starosta MČ Praha 5 navrhl radě městské části přijmout Dohodu o narovnání ohledně postoupení pohledávek, o ukončení Mandátní smlouvy a o ukončení Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 a.s. Tuto dohodu radní jednomyslně hlasy přítomných schválili. Fakticky to znamená, že výběr Agenturou Praha 5 trvá do 31.12.2007 a na budoucí způsob vymáhání dlužného nájemného bude připraveno výběrové řízení.

Cílem těchto opatření je v co nejkratší době vyjasnit veškeré případné pochybnosti a zajistit co nejsrozumitelnější, nejtransparentnější a nejefektivnější vymáhání pohledávek od neplatičů nájemného, kteří dlouhodobým neplněním svých závazků blokují finanční prostředky, které by Městská část Praha 5 potřebovala investovat do oprav a údržby bytového fondu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě