Upozornění stavebního úřadu

Upozornění stavebního úřadu

Všechny žádosti směrované na odbor stavební úřad týkající se povolování staveb, je nutno podávat v podatelně ÚMČ Praha 5 (nebo je zasílat přes poštovní úřad).

V žádném případě nelze žádosti zasílat elektronickou poštou bez podpisu a předepsaných dokladů vč. projektové dokumentace. Tímto způsobem se vyřizování žádostí zdržuje v neprospěch stavebníka a způsobuje administrativní úkony navíc odboru výstavby.