Upozornění na novelu zákona o místních poplatcích a závazné vyhlášky

06/01/2020

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.1.2020 platí novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, novela obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů a nová obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu.

 

V případě místního poplatku ze psů došlo k rozšíření osvobození.

  • V platnosti zůstávají od poplatku osvobozeny osoby nevidomé a držitelé průkazu ZTP/P.
  • Nově jsou zcela osvobozeny osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob a osoby provozující útulek.
  • Pro uplatnění uvedeného osvobození od tohoto poplatku pro rok 2020 musí poplatníci hradící místní poplatek ze psů, jichž se tato úleva nově týká, TUTO SKUTEČNOST OZNÁMIT A DOLOŽIT do 31. ledna 2020 správci poplatku – odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, pí. Pallagyová Alena, tel. 257 000 535.
  • Zároveň u místního poplatku ze psů došlo ke změně u cizinců, kde již není úplné osvobození od poplatkové povinnosti v případě přechodného pobytu.

 

V případě místního poplatku z pobytu je předmětem poplatku úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

  • Upozorňujeme, že všichni poplatníci, kteří byli k 31.12.2019 přihlášeni k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a k místnímu poplatku z ubytovací kapacity, se musí do 31.1.2020 NOVĚ PŘIHLÁSIT K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU – odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, pí. Kubátová Eva, tel. 257 000 527. Po přihlášení obdrží plátce od správce poplatku NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL.

Novelu zákona o místních poplatcích, novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a novou obecně závaznou vyhlášku z pobytu, včetně nových formulářů naleznete na našem webu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě