Upozornění na blížící se termín ukončení podávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu

24/07/2018 ÚMČ Praha 5

V souvislosti s projednáváním návrhu Metropolitního plánu upozorňujeme, že každý může podávat své připomínky přímo pořizovateli územního plánu, na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, pouze do čtvrtka 26. 7. 2018 včetně. Pro podání připomínek k Metropolitnímu plánu je na webových stránkách pořizovatele zveřejněn formulář spolu s uživatelskou příručkou (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html).
Dále upozorňujeme, že k připomínkám uplatněným po stanoveném termínu pořizovatel nepřihlíží.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě