ZRUŠENO: 3. zasedání Komise informačních technologií

Zasedání bylo zrušeno.