Veřejná diskuze k plánované revitalizaci sportoviště Pod Žvahovem – Výbor životního prostředí

Diskuze s občany a zástupci MČ Praha 5 se bude konat od 15:30 hodin v areálu sportoviště v ulici Pod Žvahovem.

Pozvánka

Program zasedání