4. zasedání Výboru školského

Zasedání se bude konat od 16:30 hod. v zasedací místnosti č. 603, Štefánikova 13, 15.

Program zasedání