2. zasedání Komise sociální

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v místnosti č. 330.
Náměstí 14. října

 

Program zasedání