VÝSTAVA „Výběr z plánovaných nebo v současné době realizovaných projektů na území MČ Praha 5“

Výstavu je možné navštívit od 07.07.2020 do 31.08.2020, vždy od úterý do pátku od 13:00 hod do 18:00 hod v prostorách Galerie G ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15 Praha 5.