Slavnosti škol Prahy 5 v parku Portheimka

Stejně jako v loňském roce je pořádá odbor školství MČ Prahy 5 pod záštitou radního pro školství a místostarosty Mgr. Víta Šolleho a v rámci projektu MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 5 z OP VVV.

Akce se zúčastní školy, školská zařízení a další aktéři ve vzdělávání z území Prahy 5, oslovena bude široká veřejnost, rodiče a prarodiče našich žáků a dětí.

V loňském roce se slavností zúčastnilo 2 500 – 3000 účastníků.

Na pódiu vystoupí během celého dne přes 500 dětí a žáků škol s různorodým programem (zpěv, hudba, tanec, pohyb, recitace, vystoupení jednotlivců a skupin, pěvecké sbory, orchestr, kapela).

Jednotlivé školy se prezentují na stáncích, kde nabízejí ukázky z výuky a volnočasových aktivit, dále nabízejí svoje výrobky a některé školy připraví také drobné občerstvení ve spolupráci s rodiči.