Prezentace Architektonické studie dostavby a rekonstrukce ZŠ Podbělohorská

 

Na společném jednání Výboru pro územní rozvoj a Výboru školského, které se uskuteční v úterý 16. 6. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti Zastupitelstva městské části Praha 5 v budově úřadu na adrese Štefánikova 236/13, 246/15, proběhne prezentace Architektonické studie dostavby a rekonstrukce ZŠ Podbělohorská.

Původní termín prezentace musel být z důvodu opatření přijatých proti šíření koronaviru zrušen. Zpracovatelem studie je zkušený ateliér Škarda Architekti. Úkolem architektů bylo dle požadavků městské části prověřit, zda lze v areálu stávající jednostupňové školy realizovat dostavbu plnohodnotného dvoustupňového školního areálu při zachování stávající historické budovy a zejména při zachování kvalitních pobytových podmínek areálu s bohatým zastoupením dřevin a zeleně.