Praha 5 zve na setkání ke Strukturálnímu plánu

13.12.2022

Strukturální plán patří k významným dokumentům Prahy 5, který popisuje priority rozvoje jak celé městské části, tak i jednotlivých čtvrtí a konkrétních lokalit. Je i zásadním podkladem pro budoucí postoj radnice k novým stavebním záměrům i ke změnám územního plánu, ale zároveň vytipovává, kam umístit nové školy, školky a další veřejnou vybavenost.

 

Rádi bychom všechny občany, kteří mají zájem se podělit o náměty ke Strukturálnímu plánu, pozvali na poslední veřejné setkání v tomto roce, které se uskuteční 13. prosince v Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici.

Veřejná setkání proběhnou formou krátké prezentace a tematických stolů zaměřených na veřejný prostor, školy a školky, dostupnost i plánované projekty.

 

Pokud nebudete mít čas, se dostavit osobně, můžete nám své náměty na doplnění zaslat na e-mailovou adresu: strukturalni.plan@praha5.cz.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě