Jasmin Schaitl: Vzájemnost

Vzpomínky jsou ovlivněny procesem zapamatování. Je to jistá linie, která se vine do minulosti, ale současně tvoří naši přítomnost i budoucnost. Rakouská umělkyně Jasmin Schaitl v Altánu Klamovka vytváří intimní prostorovou instalaci založenou na aktivaci hmatových a zvukových smyslů, která vtahuje diváka do procesu rozpomínání se a vyzívá k participaci. Jasmin Schaitl připravila projekt reflektující vědomější vnímání času, přičemž reflektuje možnosti současné kresby.

Doprovodný program:
sobota 6. 11, 14-16:00 výtvarná dílna pro dospělé.

 

Altán Klamovka

3. 11. – 8. 12. 2021
kurátorka: Lenka Sýkorová