Andělská matiné

Varhany promlouvající
24. září v 11h v kostele sv. Václava na Smíchově

Linda Sítková – varhany
Přímý obrazový přenos z kůru, varhanici při hře uvidíte!

Koncert otevřen široké veřejnosti, vstup zdarma nejen pro seniory
Bach – Klička – Franck