Andělská matiné

  • Ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 15 hodin přednese Divertimento Quartet program s názvem „Kvartetní lahůdky“.

Posluchači se mohou těšit například na Dvořákův kvartet F-dur, tzv. Americký, dílo obdivované od svého vzniku až dodnes, které Dvořák dokázal sepsat za pouhých 72 hodin. Zazní také skladba jiného génia, W. A. Mozarta, konkrétně jeho Divertimento D-dur.

Zahrají členové České filharmonie L. Dudek, L. Vilímec, O.  Kameš a J. Keller.

 

  • Na romantickou notu vás ve čtvrtek 2. května v 11 hodin naladí klavírista Tomáš Víšek.

Ve stylovém, májovém programu „Láska v tónech – tóny v lásce“ uslyšíme nejprve dvě díla Chopinova, v druhé půli pak několik miniatur na totéž téma (Suk, Fibich, Schubert, Brahms a další).

Důležité

Pro seniory jsou koncerty zdarma, ovšem je nutná rezervace:

e-mailem: andelskaMatine@gmail.com nebo telefonicky: 723 117 050.

Projekt zaštiťuje radní pro kulturu Lukáš Herold.

Připomínáme, že květnový koncert vzhledem k velkému vytížení sálu již dopoledne.

Více informací na www.pontesmusici.cz