9. zasedání Výboru životního prostředí

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 603, Štefánikova 13,15 (6. patro).

Program zasedání