8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

19.12.2023

8_ZMČ_pozvánka

Podkladové materiály

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě