8. zasedání Výboru životního prostředí

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13-15.

Program zasedání