8. zasedání Výboru majetku a investic

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v místnosti č. 614, Štefánikova 13, 15.