8. zasedání Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy

Zasedání se bude konat od 16 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13-15.