8. zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13,15.