8. zasedání Komise legislativní a právní

Zasedání se bude konat od 18 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13, 15.