8. zasedání Komise kulturní a obnovy památek

Zasedání se bude konat od 14 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13,15.

Program zasedání