8. zasedání Komise bytové

Zasedání se bude konat od 13:50 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13-15, 6. patro.

Program zasedání