7. zasedání Komise sociální

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin na Náměstí 14. října 4, místnost č. 330.