7. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin.