7. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13-15.

 

Program zasedání