7. rozšířené zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16 hodin v zasedací místnosti ZMČ, Štefánikova 13-15.

Program zasedání