6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 se bude konat od 9 hodin v zastupitelském sále, 6. patro ÚMČ Praha 5.

Změna termínu vyhrazena.

Program zasedání